Integritetspolicy

Ikraftträdandedatum: 8 juni 2023

Uppdaterad: 8 juni 2023

PT. Rabit Teknologi Pintar och dotterbolag (“vi”, “oss”, “vår”, “PT. Rabit Teknologi Pintar”) har åtagit sig att skydda din integritet. Denna integritetspolicy (“Policy”) beskriver vår praxis i samband med informationsintegritet om personuppgifter som vi behandlar genom din individuella användning av följande tjänster, produkter och relaterade mobilapplikationer (sammantaget “Produkterna”):

 

Rabit Smart Mobile Application

 

Innan du använder våra produkter, vänligen läs noggrant igenom denna policy och förstå våra syften och praxis för insamling, behandling av dina personuppgifter, inklusive hur vi använder, lagrar, delar och överför personuppgifter. I policyn hittar du också sätt att utöva dina rättigheter till åtkomst, uppdatera, radera eller skydda dina personuppgifter.

 

När du accepterar denna policy när du registrerar dig med dina personuppgifter, eller om du börjar använda våra produkter och inte uttryckligen invänder mot innehållet i denna policy, kommer vi att anse att du helt förstår och godkänner denna policy. Om du har några frågor angående denna policy, tveka inte att kontakta oss via företagets kundskyddskontor påwww.rabit.co.id

 

För andra märkesvaror mobila applikationer som drivs av PT. Rabit Teknologi Pintar, våra kunder kontrollerar alla personuppgifter som samlas in genom våra produkter. Vi samlar in informationen under ledning av våra kunder och behandlingen av sådan information ska begränsas till syftet att tillhandahålla den tjänst som våra kunder har anlitat oss för. Om du är kund hos en av våra kunder och inte längre vill bli kontaktad av en av våra kunder som använder vår tjänst, vänligen kontakta kunden som du interagerar med direkt.

 

Definition

I denna policy avser personuppgifter information som genereras, samlas in, registreras och/eller lagras, elektroniskt eller på annat sätt, som kan användas för att identifiera en individ eller återspegla en individs aktivitet, antingen från den informationen ensam eller från den informationen och andra information vi har tillgång till om den personen.

 

Personlig känslig information inkluderar personlig biometrisk information, kommunikationsregister och innehåll, hälsoinformation, transaktionsinformation och exakt platsinformation. När vi samlar in personliga känsliga uppgifter från dig kommer vi att generera ett uttryckligt meddelande om ditt samtycke innan vi samlar in personlig känslig information om dig.

 

Smarta enheter hänvisar till de datorenheter som produceras eller tillverkas av hårdvarutillverkare, med gränssnitt mellan människa och maskin och förmågan att överföra data som ansluter trådlöst till ett nätverk, inklusive: smarta hushållsapparater, smarta bärbara enheter, smarta luftreningsenheter, etc.

 

Appar avser de mobilapplikationer som utvecklats av PT. Rabit Teknologi Pintar som ger slutanvändare fjärrkontroll till smarta enheter och med möjlighet att ansluta till leverantörens IoT-plattform.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig kommer vi att be dig tillhandahålla nödvändiga personuppgifter som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kanske vi inte kan förse dig med våra produkter eller tjänster.

 

 1. Information som du frivilligt tillhandahåller oss
 • Registrerade kontodata: När du registrerar ett konto hos oss kan vi samla in ditt namn och kontaktuppgifter, såsom din e-postadress, telefonnummer, användarnamn och inloggningsuppgifter. Under din interaktion med våra produkter kan vi ytterligare samla in ditt smeknamn, profilbild, landskod, språkinställning eller tidszoninformation på ditt konto.

Om du godkänner inloggning på produkterna med ett tredjepartskonto kommer vi att få din kontoinformation från sådan tredje part (såsom porträtt, smeknamn, region, kön etc.) som kan vara bunden till din PT. Rabit Teknologi Pintar-konto för snabb inloggning. Vi kommer att säkerställa efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, såväl som avtal, policyer eller dokumentation som överenskommits med sådan tredje part angående delning av personlig information, vid behandling av dina personuppgifter.

 

Men om de tjänster du begär eller köper är baserade på ditt konto, gå till registrerings-/inloggningssidan för vägledning.

 • Feedback: När vi använder feedback- och förslagsfunktioner i våra produkter kommer vi att samla in din e-postadress, ditt mobilnummer och ditt feedbackinnehåll för att lösa dina problem och lösa enhetsfel i tid.

 

Information baserad på ytterligare funktioner:

 

För att kunna erbjuda dig mer bekväma tjänster av högre kvalitet med optimerade användarupplevelser kan vi samla in och använda viss information om du samtycker till att använda ytterligare funktioner i appen. Observera att om du inte tillhandahåller sådan information kan du fortsätta att använda grundläggande tjänster för appen och anslutna smarta enheter, men vissa funktioner baserade på dessa ytterligare funktioner kanske inte är tillgängliga. Dessa ytterligare funktioner kan inkludera:

 

1) Ytterligare funktioner baserade på platsinformation:

När du aktiverar de platsbaserade funktionerna genom behörighetsinställningar på din mobila enhet, samlar vi in ​​och bearbetar din platsinformation för att aktivera dessa funktioner, till exempel parning med dina smarta enheter. Vi kan också samla in information om din: a) realtid och exakta plats, till exempel när du väljer att använda automatiseringsscenarierna för att styra dina smarta enheter, eller b) icke-exakt geografisk plats när du använder vissa smarta enheter eller tjänsterna, såsom robotstädare och vädertjänst.

 

Baserat på ditt samtycke, när du aktiverar geo-fence-funktionen, kommer din platsinformation att genereras och delas med Google Maps-tjänster. Observera att Google har motsvarande dataskyddsåtgärder, som du kan hänvisa till Googles databehandlings- och säkerhetsvillkor för mer information.

 

Du kan inaktivera insamling och användning av din platsinformation genom att ändra inställningarna för din mobila enhet (“Min – Inställning – Sekretessrättsinställning – Slå på/av platsinformation”), varefter vi kommer att sluta samla in och använda din platsinformation.

 

2) Ytterligare tjänster baserade på kamera:

Du kan använda kameran för att skanna koden genom att aktivera kameratillståndet för att para ihop med en Smart Device, spela in video etc. Tänk på att även om du har samtyckt till att aktivera kameratillståndet kommer vi bara att få information när du aktivt använd kameran för att skanna koder, videoinspelning etc.

 

Du kan välja bort användningen av kameratillstånd: “Min – Inställning – Sekretessrättsinställning – Slå på/av kameran”.

3) Ytterligare tjänster för att komma åt och ladda upp bilder/videor baserade på fotoalbum (bildbibliotek/videobibliotek):

Du kan använda den här funktionen för att ladda upp dina foton/bilder/videor efter att ha aktiverat fotoalbumtillståndet, för att förverkliga funktioner som att byta avatar, rapportera problem med enhetens användning genom att tillhandahålla fotoprov etc.. När du använder bilderna och andra funktioner kommer vi inte att känna igen denna information; men när du rapporterar ett problem med enhetens användning kan vi använda de foton/bilder du laddar upp för att lokalisera ditt problem.

 

Du kan välja bort användningen av fotoalbumtillstånd: “Mitt – Inställning – Sekretessrättsinställning – Slå på/av fotoalbum”.

4) Ytterligare tjänster relaterade till mikrofonbaserad tjänst:

Du kan använda mikrofonen för att skicka röstinformation efter att ha aktiverat mikrofonbehörigheten, som att spela in videor, väcka röstassistenten, etc. För dessa funktioner samlar vi in ​​din röstinformation för att känna igen ditt kommando. Var medveten om att även om du har samtyckt till att aktivera mikrofontillståndet kommer vi endast att få röstinformation via mikrofonen när du frivilligt aktiverar mikrofonen i appen.

 

Du kan välja bort användningen av mikrofonbehörighet: “Min – Inställning – Sekretessrättsinställning – Slå på/av mikrofon”.

 

5) Ytterligare tjänster baserade på lagringstillstånd (Android):

Syftet är att säkerställa en stabil drift av appen genom att använda lagringstillståndet. Efter att du har gett eller angett tillåtelse att läsa/skriva din mobila enhets lagring kommer vi att komma åt bilder, filer, kraschlogginformation och annan nödvändig information från din mobila enhets lagring för att förse dig med funktioner, såsom informationspublikationer, eller registrera kraschen logga information lokalt.

 

Du kan välja bort användningen av lagringstillstånd: “Mitt – Inställning – Sekretessrättsinställning – Slå på/av lagring”.

 

6) Ytterligare tjänster baserade på meddelandetillstånd:

Anledningen till att vi ber dig om tillåtelse är att skicka meddelanden om användning av smarta enheter eller tjänster, särskilt om du har köpt säkerhetstjänster och du behöver en varning eller ett meddelande så att du kan fånga statusen i realtid.

 

Du kan välja bort användningen av appaviseringar: “Mitt – Meddelandecenter – Inställning – Slå på/av aviseringar”.

 

7) Ytterligare tjänster baserade på Alert Window-behörighet:

Du kan välja att binda en kamera i appen och kräva att appen visar realtidsbilden av kameran i ett separat fönster.

 

Du kan välja bort användningen av varningsfönsterinformation: “Mitt – Inställning – Sekretessrättsinställning – Slå på/av varningsfönster”.

 

8) Ytterligare tjänster baserade på Bluetooth-tillstånd:

Du kan aktivera Bluetooth-funktioner efter att ha aktiverat behörigheten, inklusive kontroll av smarta enheter, inhämtning av status för, upptäckt och konfigurering av smarta enheter. I dessa funktioner kommer vi att kommunicera med smarta enheter via Bluetooth. Var medveten om att även om du har samtyckt till att aktivera Bluetooth-tillståndet kommer vi endast att använda Bluetooth för kommunikation i dessa scenarier: visa enhetsstatus på hemsidan och Smart Device-panelen; utföra enhetskontroll på startsidan och Smart Device-panelen; upptäcka Smart Devices på startsidan och sidan Lägg till enhet, Smart Device distributionsnätverk.

 

Du kan välja bort användningen av Bluetooth via “Mitt – Inställningar – Sekretessinställningar – Inaktivera/aktivera Bluetooth-behörighet”.

 

9)Ytterligare tjänster baserade på HomeKit-tillstånd (iOS):

Du kan aktivera relaterade funktioner efter att ha aktiverat HomeKit-behörigheter, inklusive att upptäcka smarta enheter, aktivera nätverkskonfiguration för smarta enheter, kontrollera smarta enheter och kontrollera enhetsstatus. Bland dessa funktioner kommer vi att bearbeta data med “Home”-appen som följer med iOS-systemet genom HomeKit. Var medveten om att även om du har samtyckt till att aktivera HomeKit-tillståndet kommer vi bara att använda den i dessa scenarier: på hemmet sida, för att upptäcka HomeKit-enheter, HomeKit-enhetsnätverkskonfiguration; i “Inställningar – HomeKit” för att upptäcka HomeKit-enheter, HomeKit-enhetsnätverkskonfiguration.

 

Du kan välja bort användningen av HomeKit-behörighet via “Mitt – Inställningar – Sekretessinställningar-Stäng av/på HomeKit-behörighet”.

 

10) Ytterligare tjänster baserade på HealthKit (iOS):

Du kan proaktivt aktivera relaterade funktioner efter att ha aktiverat HealthKit-tillstånd, inklusive statistik om vikt, längd, löpning och simning. I dessa funktioner kommer vi att utbyta data med de hälsorelaterade funktioner som följer med iOS-systemet genom HealthKit. Var medveten om att även om du har samtyckt till att aktivera HealthKit-tillstånd, kommer vi endast att använda dem i dessa scenarier: när du använder den hälsorelaterade smarta enheten, såsom kroppsfettvågar, armband, klocka och samtycke till att använda HealthKit, data som rapporteras av den smarta enheten kommer att överföras till HealthKit.

 

Du kan välja bort användningen av HealthKit-behörighet via “Mitt – Inställningar – Sekretessinställningar – Slå av/på HealthKit-behörighet”.

 

Observera att om du aktiverar tillstånd ger du oss tillstånd att samla in och använda relevant personlig information för att ge dig motsvarande tjänster. När du stänger av någon behörighet kommer vi att ta det som att vi annullerar auktoriseringen, och vi kommer inte längre att fortsätta att samla in personuppgifter baserat på motsvarande behörigheter, och de relaterade funktionerna kan komma att avslutas. Ditt beslut att stänga av tillståndet kommer dock inte att påverka den tidigare insamlingen och användningen av information baserat på ditt tillstånd.

 

 1. Information vi samlar in automatiskt
 • Information om mobila enheter: När du interagerar med våra tjänster, för att tillhandahålla och upprätthålla den normala driften av våra tjänster, för att förbättra och optimera våra tjänster, och för att skydda ditt kontosäkerhet också, samlar vi automatiskt in information om mobila enheter, t.ex. enhetsmodellnummer, IP-adress, trådlös anslutningsinformation, typ och version av operativsystemet, applikationens versionsnummer, push-meddelandeidentifierare, loggfiler och mobilnätverksinformation. Under tiden kommer vi att samla in ditt programvaruversionsnummer. För att säkerställa driftmiljöns säkerhet eller för att tillhandahålla tjänster kommer vi att samla in information om de installerade mobilapplikationerna och annan mjukvara som du använder.
 • Användningsdata: Under din interaktion med våra webbplatser och tjänster samlar vi automatiskt in användningsdata relaterade till besök, klick, nedladdningar, meddelanden som skickats/mottagits och annan användning av våra webbplatser och tjänster.
 • Logginformation: När du använder appen, för att förbättra din användarupplevelse, kan systemet och undantagsloggen laddas upp, inklusive din IP-adress, språkinställningar, operativsystemversion, datum eller tid för åtkomst, så att vi kan underlätta och identifiera problem korrekt och hjälpa dig att lösa dem i tid.

Observera att vi inte kan identifiera en specifik individ genom att bara använda enhetsinformation eller logginformation. Men om dessa typer av icke-personlig information, i kombination med annan information, kan användas för att identifiera en specifik individ, kommer sådan information att behandlas som personuppgifter. Såvida vi inte har erhållit ditt samtycke eller om inte annat föreskrivs av lagar och förordningar om dataskydd, kommer vi att samla eller desensibilisera sådan information.

 

 1. Relaterad information om smarta enheter:
 • Grundläggande information om smarta enheter: När du ansluter dina smarta enheter till tjänsterna kan vi samla in grundläggande information om dina smarta enheter såsom enhetsnamn, enhets-ID, onlinestatus, aktiveringstid, firmwareversion och uppgraderingsinformation.
 • Information som samlas in under processen att ansluta till en smart enhet: Baserat på vilken typ av smart enhet du behöver ansluta, inkluderar den grundläggande informationen som samlas in: Wi-Fi-information, enhetens MAC-adress, etc.
 • Information som rapporteras av smarta enheter: Beroende på vilka olika smarta enheter du väljer att ansluta till våra produkter eller tjänster, kan vi samla in olika uppgifter som rapporteras av dina smarta enheter.

Observera att när du aktivt accepterar att ange appnamnet och applikationen är ansluten till Apple Health (eller någon annan hälsorelaterad plattform), kommer vi att dela dina mätdata med Apple Health (inklusive endast ditt BMI, längd, vikt och kropp fettprocent data). Syftet med att dela data är endast för att mäta och analysera hälsorelaterade indikatorer relaterade till dig, och det kommer aldrig att avslöjas för andra tredje parter. Du kan stänga när som helst genom att hantera HealthKit-inställningssidan.

 

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Syftet för vilket vi kan behandla information om dig är följande:

 • Förse dig med våra tjänster: Vi bearbetar dina kontodata, mobilenhetsinformation, användningsdata, platsinformation och Smart Device-relaterad information för att ge dig de tjänster som du har begärt. Den rättsliga grunden för denna behandling är att utföra vårt avtal med dig enligt användaravtalet.
 • Förbättra våra tjänster: Vi behandlar din mobila enhetsinformation, användningsdata, platsinformation och Smart Device-relaterad information för att säkerställa tjänsternas funktioner och säkerhet, för att utveckla och förbättra tjänsterna, för att analysera effektiviteten i vår verksamhet och för att förebygga och spåra bedräglig eller olämplig användning. Den rättsliga grunden för denna behandling är att utföra vårt avtal med dig enligt vårt användaravtal.
 • Icke-marknadsföringskommunikation: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka dig viktig information om tjänsterna, ändringar av våra villkor, policyer och/eller annan administrativ information. Samtidigt kommer vi också att skicka dig aviseringar relaterade till de tjänster du har köpt, till exempel varningstjänster. Du kan kontrollera “Appavisering” i appen (“Mig > Meddelandecenter > Inställning > Aviseringsinställning”) för att hantera denna kommunikation. När du bestämmer dig för att inte aktivera aviseringsfunktionen kommer vi inte längre att behandla din information för sådana ändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är att utföra vårt avtal med dig enligt vårt användaravtal.
 • Dataanalys: För att analysera användningen av de produkter vi tillhandahåller och förbättra din användarupplevelse, kommer vi att analysera den data du tillhandahåller oss, a) vi behöver kontrollera dina problem när du stöter på några fel under användningen av produkten, under en sådan omständighet kanske du inte kan välja bort eftersom det är mycket relaterat till dina funktioner och kvaliteten på att använda vår produkt och tjänst, och b) analysera data om hur du använder produkten eller under särskilda scenarier så att du bättre kan njuta av bekvämligheten som tillhandahålls av våra tjänster, under sådana omständigheter, om du inte godkänner dataanalys av dina data, kan du ange sekretessinställningarna för appen (“Mitt > Inställningar > Sekretessinställningar > Dataanalys”) för att välja bort ditt val . Den rättsliga grunden för sådan behandling baseras på ditt samtycke.
 • Marknadskommunikation och personalisering: Vi kan komma att behandla dina kontodata, användningsdata, enhetsinformation för att anpassa produktdesignen och förse dig med tjänster som är skräddarsydda för dig, såsom att rekommendera och visa information och annonser om produkter som passar dig, och för att bjuda in dig till delta i undersökningar som rör din användning av tjänsterna. Om du inte tillåter oss att behandla dina personuppgifter för anpassning kan du välja bort det när du går in i appen, eller genom att ändra dina inställningar i “Sekretessinställningar” (“Mig> Inställningar > Sekretessinställningar > Anpassning”) i appen. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke.
 • Lagstiftning efterlevs. Vi avslöjar information om vi är juridiskt skyldiga att göra det, eller om vi i god tro tror att sådan användning rimligen är nödvändig för att:
 1. följa en rättslig skyldighet, process eller begäran;
 2. upprätthålla vårt användaravtal och andra avtal, policyer och standarder, inklusive utredning av eventuella brott mot dessa;
 3. skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för oss, våra användare, en tredje part eller allmänheten som krävs eller tillåts enligt lag; eller
 4. upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda säkerhetsproblem, bedrägerier eller tekniska problem.

Om det sker någon ändring i syftena för att behandla dina personuppgifter kommer vi att informera dig om en sådan ändring via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår webbplats om sådana ändringar av ändamål och val du kan ha angående dina personuppgifter.

 

Vem delar vi personuppgifter med?

På PT. Rabit Teknologi Pintar, vi delar endast personuppgifter på sätt som vi berättar om. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

 • Till våra tredjepartstjänsteleverantörer som utför vissa affärsrelaterade funktioner åt oss, såsom webbhotell, dataanalys, betalning och kreditkortshantering, tillhandahållande av infrastruktur, IT-tjänster, kundsupport, e-postleveranstjänster och andra liknande tjänster för att de ska kunna tillhandahålla tjänster till oss.
 • Till våra kunder och andra affärspartners som förser dig, direkt eller indirekt, med dina smarta enheter och/eller nätverk och system genom vilka du kommer åt och använder våra webbplatser och tjänster.
 • Till dotterbolag eller dotterbolag inom vår företagsfamilj för regelbundna affärsaktiviteter baserat på våra instruktioner och i enlighet med tillämplig lag, denna policy och andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.
 • Till en affiliate eller annan tredje part i händelse av någon omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive utan begränsning i samband med någon konkurs eller liknande förfarandet). I en sådan händelse kommer du att meddelas via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår webbplats om varje förändring av äganderätten och val du kan ha angående dina personuppgifter.
 • Eftersom vi i god tro tror att tillgång till, eller användning, bevarande eller avslöjande av informationen rimligen är nödvändig eller lämplig för att:
 1. Följ tillämplig lag, förordning, juridisk process eller laglig begäran från myndigheter;
 2. Genomdriva vårt användaravtal och andra avtal, policyer och standarder, inklusive undersökning av eventuella brott mot dessa;
 3. Protera våra drift- och affärssystem;
 4. Skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för oss, våra användare, en tredje part eller allmänheten som krävs eller tillåts enligt lag; eller
 5. Putföra riskhantering, screening och kontroller för olagliga, bedrägliga, vilseledande eller skadliga aktiviteter.

Förutom de tredje parter som nämns ovan, lämnar vi endast ut dina personuppgifter till andra tredje parter med ditt samtycke.

 

Internationell överföring av insamlad information

 1. PT. Rabit Teknologi Pintar kommer att följa tillämpliga datalokaliseringskrav i motsvarande jurisdiktioner med avseende på lagring av data. För att underlätta vår verksamhet kan vi överföra, lagra och behandla dina personuppgifter i andra jurisdiktioner än där du bor. Lagar i dessa länder kan skilja sig från de lagar som är tillämpliga i ditt hemland. När vi gör det kommer vi att säkerställa att en adekvat skyddsnivå tillhandahålls för informationen genom att använda en eller flera av följande metoder:
 • Avtal på grundval av godkända EU-standardavtalsklausuler enligt GDPR Art. 46. ​​För mer information, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Om du vill ha mer information om de skydd vi har på plats kan du kontakta oss direkt enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

 

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Vi respekterar dina rättigheter och kontroll över dina personuppgifter. Du kan utöva någon av följande rättigheter:

 

via sekretesskontorets e-postadress; halo@rabit.co.id, eller via feedbackvägen inbäddad i appen: Me&rt;Personal Center&rt;Konto och säkerhet&rt.

 

Du behöver inte betala någon avgift och vi strävar efter att svara dig inom 30 dagar. Om du bestämmer dig för att mejla oss, i din förfrågan, vänligen ange vilken information du vill ha ändrat, om du vill att dina personuppgifter ska raderas från vår databas eller på annat sätt meddela oss vilka begränsningar du vill ha på vår databas. användning av dina personuppgifter. Observera att vi kan be dig verifiera din identitet innan du vidtar ytterligare åtgärder på din begäran, av säkerhetsskäl.

 

Du får:

 • Begär tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig: “Mina-inställningar-Sekretessinställningar-Export av personuppgifter”;
 • Begär att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig: 1) Ändra ditt kontonummer (e-postadress eller telefonnummer): “Mitt-inställning-konto och säkerhet-Ändra ditt konto”; 2) Ändra smeknamnet och/eller tidszonen: “Min personliga information”;
 • Begär radering av personliga uppgifter om dig: “Mitt-inställning-konto och säkerhet-radera konto”, när du bekräftar raderingen av ditt konto kommer dina personuppgifter att raderas i enlighet med detta.
 • Begär begränsningar, tillfälligt eller permanent, för vår behandling av vissa eller alla Personuppgifter om dig: Vänligen skicka över din förfrågan via “Mina-FAQ & Feedback”, eller skicka över e-postförfrågan till halo@rabit.co.id
 • Begär överföring av personuppgifter till dig eller en tredje part där vi behandlar uppgifterna baserat på ditt samtycke eller ett avtal med dig, och där vår behandling är automatiserad: Vänligen skicka över din förfrågan via “My-FAQ & Feedback”, eller skicka över e-postförfrågan till halo@rabit.co.id
 • Välj bort eller invända mot vår användning av personuppgifter om dig där vår användning baseras på ditt samtycke eller våra legitima intressen.

Återkallande av samtycke Bekräfta följande detaljer: Vi kommer att utöva din integritetsrätt att återkalla samtycke genom följande tillvägagångssätt:

1)För sekretessbehörigheter som erhållits genom enhetens systeminställningar kan ditt samtycke återkallas genom att ändra enhetsbehörigheter, inklusive: plats, kamera, fotoalbum (bildbibliotek/videobibliotek), mikrofon, Bluetooth-inställningar, aviseringsinställningar och andra relaterade funktioner;

2)Du kan välja bort icke-marknadsföringskommunikation via “Mig > Meddelandecenter > Aviseringsinställningar” för att hantera ditt val;

3)Du kan välja bort dataanalysfunktionerna genom “Mig > Inställningar > Sekretessinställningar”;

4)Du kan välja bort personaliseringsfunktionen genom “Mig > Inställningar > Sekretessinställningar > Personalisering”;

5) Lossa den smarta enheten via appen och informationen relaterad till den smarta enheten kommer inte att samlas in;

6) Genom att använda produkten med läget “Try Now” och inte aktivera en viss platsinställning för en viss smart scen, kommer vi inte att samla in några personliga uppgifter om dig;

7)Om du tidigare samtyckt till att associera ett appkonto med en tredjepartstjänst, till exempel en hälsoplattform, vänligen koppla bort det på tredjepartsplattformen.

När du återkallar ditt samtycke eller auktorisation kanske vi inte kan fortsätta att förse dig med vissa produkter eller tjänster på motsvarande sätt. Ditt återkallande av ditt samtycke eller auktorisation kommer dock inte att påverka behandlingen av personuppgifter baserat på ditt samtycke före återkallelsen.

Om radering av kontot: Du kan hitta raderingsfunktionen genom “Mig > Inställningar > Konto och säkerhet > Radera konto” (Avaktivera konto)

 

Säkerhetsåtgärder

Vi använder kommersiellt rimliga fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att bevara integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. PT. Rabit Teknologi Pintar tillhandahåller olika säkerhetsstrategier för att effektivt säkerställa datasäkerhet för användare och enhet. När det gäller åtkomst till enheter, PT. Rabit Teknologi Pintars egenutvecklade algoritmer används för att säkerställa dataisolering, åtkomstautentisering, ansöka om auktorisering. När det gäller datakommunikation stöds kommunikation med säkerhetsalgoritmer och överföringskrypteringsprotokoll och informationskrypteringsöverföring på kommersiell nivå baserad på dynamiska nycklar. När det gäller databehandling tillämpas strikt datafiltrering och validering och fullständig datagranskning. När det gäller datalagring kommer all konfidentiell information från användare att krypteras säkert för lagring. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss ​​inte längre är säker (till exempel om du känner att säkerheten för något konto du kan ha hos oss har äventyrats), kan du omedelbart meddela oss om problemet genom att maila halo@ rabit.co.id

 

Datalagring

Vi behandlar dina personuppgifter under den minimiperiod som krävs för de syften som anges i denna policy, såvida det inte finns ett specifikt juridiskt krav på att vi ska behålla uppgifterna under en längre lagringsperiod. Vi bestämmer lämplig lagringsperiod baserat på mängden, arten och känsligheten hos dina personuppgifter, och efter att lagringsperioden är slut kommer vi att förstöra dina personuppgifter.

 • Så länge du kräver att vi uppfyller de produkter och tjänster du begär från oss enligt definitionen i användaravtalet.
 • Personuppgifter kommer inte längre att lagras när du begär att ta bort dina personuppgifter, vi kommer följaktligen att slutföra uppgiften.

När vi inte kan göra det av tekniska skäl kommer vi att se till att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare sådan användning av dina personuppgifter.

 

Barns integritet

Att skydda små barns integritet är särskilt viktigt för oss. Tjänsterna riktar sig inte till individer under tretton (13) år (eller sådan annan ålder som anges i tillämplig lag i ditt land/din region där du bor), och vi begär att dessa individer inte tillhandahåller några personuppgifter till oss. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från något barn såvida vi inte först får tillstånd från det barnets förälder eller vårdnadshavare. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från något barn utan tillstånd från barnets förälder eller vårdnadshavare, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort den informationen.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i vår informationspraxis. Om vi ​​gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig via e-post (skicka till den e-postadress som anges i ditt konto) eller genom ett meddelande i mobilapplikationerna innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om vår sekretesspraxis.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om vår praxis eller denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss enligt följande:

PT. Rabit Teknologi Pintar

Postadress:

PT. Rabit Teknologi Pintar

Citra Garden City VI Block. H06A No.2, RT.6/RW.15,

Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11820

E-post: halo@rabit.co.id