Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 8 czerwca 2023 r

Zaktualizowano: 8 czerwca 2023 r

PT. Rabit Teknologi Pintar i spółki zależne („my”, „nas”, „nasz”, „PT. Rabit Teknologi Pintar”) są zobowiązane do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje nasze praktyki związane z ochroną prywatności danych osobowych, które przetwarzamy w ramach indywidualnego korzystania z następujących usług, produktów i powiązanych aplikacji mobilnych (łącznie „Produkty”):

 

Rabit Inteligentna aplikacja mobilna

 

Przed skorzystaniem z naszych Produktów prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką i zrozumienie naszych celów i praktyk gromadzenia i przetwarzania Twoich Danych Osobowych, w tym sposobu, w jaki wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy i przekazujemy Dane Osobowe. W Polityce znajdziesz również sposoby realizacji przysługujących Ci praw dostępu, aktualizacji, usunięcia lub ochrony Twoich Danych Osobowych.

 

Jeśli zaakceptujesz niniejszą Politykę podczas rejestracji ze swoimi Danymi Osobowymi lub jeśli zaczniesz korzystać z naszych Produktów i nie wyrazisz wyraźnego sprzeciwu wobec treści niniejszej Polityki, uznamy, że w pełni rozumiesz i zgadzasz się z niniejszą Polityką. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt za pośrednictwem biura ds. prywatności klientów korporacyjnych pod adresemwww.rabit.co.id

 

W przypadku innych markowych aplikacji mobilnych obsługiwanych przez PT. Rabit Teknologi Pintar, nasi Klienci, kontrolują wszystkie Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem naszych Produktów. Zbieramy informacje pod kierunkiem naszych Klientów, a przetwarzanie takich informacji jest ograniczone do celu świadczenia usługi, do której zlecili nam nasi Klienci. Jeśli jesteś klientem jednego z naszych Klientów i nie chcesz, aby jeden z naszych Klientów, który korzysta z naszych usług, kontaktował się już z Tobą, skontaktuj się z Klientem, z którym kontaktujesz się bezpośrednio.

 

Definicja

W niniejszej Polityce Dane Osobowe oznaczają informacje generowane, gromadzone, rejestrowane i/lub przechowywane elektronicznie lub w inny sposób, które można wykorzystać do zidentyfikowania osoby fizycznej lub odzwierciedlenia jej działalności, albo na podstawie samych tych informacji, albo na podstawie tych informacji i innych informacje, do których mamy dostęp na temat tej osoby.

 

Wrażliwe dane osobowe obejmują osobiste dane biometryczne, zapisy i treść komunikacji, informacje o stanie zdrowia, informacje o transakcjach oraz dokładne informacje o lokalizacji. Kiedy zbieramy od Ciebie wrażliwe dane osobowe, wygenerujemy wyraźne powiadomienie o Twojej zgodzie, zanim zbierzemy Twoje wrażliwe dane osobowe.

 

Inteligentne urządzenia odnoszą się do urządzeń komputerowych wyprodukowanych lub wyprodukowanych przez producentów sprzętu, z interfejsem człowiek-maszyna i możliwością przesyłania danych, które łączą się bezprzewodowo z siecią, w tym: inteligentne urządzenia gospodarstwa domowego, inteligentne urządzenia do noszenia, inteligentne urządzenia do oczyszczania powietrza itp.

 

Aplikacje odnoszą się do aplikacji mobilnych opracowanych przez PT. Rabit Teknologi Pintar, które zapewniają użytkownikom końcowym zdalną kontrolę nad urządzeniami inteligentnymi oraz możliwość łączenia się z platformą IoT dostawcy.

 

Jakie dane osobowe zbieramy

W celu świadczenia Ci naszych usług poprosimy Cię o podanie niezbędnych Danych Osobowych, które są wymagane do świadczenia tych usług. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów lub usług.

 

 1. Informacje, które nam dobrowolnie przekazujesz
 • Dane zarejestrowanego konta: Kiedy rejestrujesz u nas konto, możemy gromadzić Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, nazwa użytkownika i dane logowania. Podczas Twojej interakcji z naszymi Produktami możemy dodatkowo gromadzić Twój pseudonim, zdjęcie profilowe, kod kraju, preferencje językowe lub informacje o strefie czasowej na Twoim koncie.

Jeśli autoryzujesz logowanie do Produktów za pomocą konta osoby trzeciej, uzyskamy od takiej strony trzeciej informacje o Twoim koncie (takie jak portret, pseudonim, region, płeć itp.), które mogą być powiązane z Twoim. Konto PT. Rabit Teknologi Pintar do szybkiego logowania. Zapewnimy zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, a także umowami, zasadami lub dokumentacją uzgodnionymi z taką stroną trzecią w zakresie udostępniania danych osobowych podczas przetwarzania Danych osobowych.

 

Jeśli jednak usługi, o które prosisz lub które kupujesz, są oparte na Twoim koncie, przejdź do strony rejestracji/logowania, aby uzyskać wskazówki.

 • Informacje zwrotne: Korzystając z funkcji przesyłania opinii i sugestii w naszych Produktach, zbieramy Twój adres e-mail, numer telefonu komórkowego i treść opinii, aby na czas rozwiązywać problemy i rozwiązywać problemy z urządzeniami.

 

Informacje oparte na dodatkowych funkcjach:

 

Aby zaoferować Ci wygodniejsze Usługi o wyższej jakości i zoptymalizowane doświadczenia użytkownika, możemy gromadzić i wykorzystywać pewne informacje, jeśli wyrazisz zgodę na korzystanie z dodatkowych funkcji w Aplikacji. Pamiętaj, że jeśli nie podasz takich informacji, możesz nadal korzystać z podstawowych Usług Aplikacji i podłączonych Urządzeń inteligentnych, ale niektóre funkcje oparte na tych dodatkowych funkcjach mogą być niedostępne. Te dodatkowe funkcje mogą obejmować:

 

1)Dodatkowe funkcje oparte na informacjach o lokalizacji:

Gdy włączysz funkcje oparte na lokalizacji za pomocą ustawień uprawnień na swoim urządzeniu mobilnym, będziemy gromadzić i przetwarzać informacje o Twojej lokalizacji, aby włączyć te funkcje, takie jak parowanie z Twoimi urządzeniami inteligentnymi. Możemy również gromadzić informacje o Twojej: a) dokładnej lokalizacji w czasie rzeczywistym, na przykład, gdy zdecydujesz się użyć scenariuszy automatyzacji do kontrolowania swoich Urządzeń inteligentnych lub b) nieprecyzyjnej lokalizacji geograficznej, gdy korzystasz z niektórych Urządzeń inteligentnych lub Usługi, takie jak robot czyszczący i serwis pogodowy.

 

Na podstawie Twojej zgody, gdy włączysz funkcję geo-fence, informacje o Twojej lokalizacji zostaną wygenerowane i udostępnione usługom Google Maps. Należy pamiętać, że Google stosuje odpowiednie środki ochrony danych, które można znaleźć w Warunkach przetwarzania danych i bezpieczeństwa Google, aby uzyskać więcej informacji.

 

Możesz wyłączyć gromadzenie i wykorzystywanie informacji o Twojej lokalizacji, zmieniając ustawienia urządzenia mobilnego („Moje – Ustawienia – Ustawienia praw do prywatności – Włącz/wyłącz informacje o lokalizacji”), po czym przestaniemy gromadzić i wykorzystywać informacje o Twojej lokalizacji.

 

2)Dodatkowe usługi w oparciu o kamerę:

Możesz użyć aparatu do zeskanowania kodu, włączając zezwolenie aparatu na parowanie z urządzeniem inteligentnym, nagrywanie wideo itp. Należy pamiętać, że nawet jeśli zgodziłeś się na włączenie zezwolenia na użycie aparatu, uzyskamy informacje tylko wtedy, gdy będziesz aktywnie używać aparatu do skanowania kodów, nagrywania wideo itp.

 

Możesz zrezygnować z korzystania z uprawnień do aparatu: „Moje – Ustawienia – Ustawienia praw do prywatności – Włącz/wyłącz aparat”.

3)Dodatkowe usługi dostępu i przesyłania zdjęć/filmów na podstawie albumów fotograficznych (biblioteka zdjęć/wideoteka):

Możesz użyć tej funkcji do przesyłania swoich zdjęć/zdjęć/filmów po włączeniu uprawnień do albumów fotograficznych, aby realizować takie funkcje, jak zmiana awatara, zgłaszanie problemów z użytkowaniem urządzenia poprzez dostarczanie zdjęć próbnych itp. Kiedy używasz zdjęć i inne funkcje, nie rozpoznamy tych informacji; ale gdy zgłosisz problem z użytkowaniem urządzenia, możemy wykorzystać przesłane przez Ciebie zdjęcia/zdjęcia, aby zlokalizować problem.

 

Możesz zrezygnować z pozwolenia na korzystanie z albumu ze zdjęciami: „Moje – Ustawienia – Ustawienia praw do prywatności – Włącz/wyłącz album ze zdjęciami”.

4)Usługi dodatkowe związane z usługą mikrofonową:

Możesz użyć mikrofonu do wysyłania informacji głosowych po włączeniu uprawnień mikrofonu, takich jak nagrywanie filmów, budzenie asystenta głosowego itp. W przypadku tych funkcji zbieramy informacje głosowe, aby rozpoznać Twoje polecenie. Należy pamiętać, że nawet jeśli zgodzili się Państwo na włączenie mikrofonu, będziemy uzyskiwać informacje głosowe przez mikrofon tylko wtedy, gdy dobrowolnie włączycie mikrofon w Aplikacji.

 

Możesz zrezygnować z uprawnień do korzystania z mikrofonu: „Moje – Ustawienia – Ustawienia praw do prywatności – Włącz/wyłącz mikrofon”.

 

5)Dodatkowe usługi oparte na pozwoleniu na przechowywanie (Android):

Celem jest zapewnienie stabilnego działania Aplikacji poprzez wykorzystanie pozwolenia na przechowywanie. Po udzieleniu lub wskazaniu pozwolenia na odczyt/zapis w pamięci urządzenia mobilnego uzyskamy dostęp do zdjęć, plików, informacji z dziennika awarii i innych niezbędnych informacji z pamięci urządzenia mobilnego w celu zapewnienia funkcji, takich jak publikacje informacyjne lub nagranie awarii loguj informacje lokalnie.

 

Możesz zrezygnować z pozwolenia na przechowywanie: „Moje – Ustawienia – Ustawienia praw do prywatności – Włącz/wyłącz przechowywanie”.

 

6)Dodatkowe usługi na podstawie uprawnień Notification:

Powodem, dla którego prosimy Cię o zgodę, jest wysyłanie Ci powiadomień o korzystaniu z Urządzeń inteligentnych lub Usług, zwłaszcza jeśli wykupiłeś usługi bezpieczeństwa i potrzebujesz alertu lub wiadomości, aby móc uchwycić stan w czasie rzeczywistym.

 

Możesz zrezygnować z powiadomień aplikacji: „Moje – Centrum wiadomości – Ustawienia – Włącz/wyłącz powiadomienia”.

 

7) Dodatkowe usługi oparte na pozwoleniu Okna alertów:

Możesz powiązać kamerę w Aplikacji i wymagać, aby Aplikacja wyświetlała obraz z kamery w czasie rzeczywistym w osobnym oknie.

 

Możesz zrezygnować z korzystania z informacji o oknie alertu: „Moje – Ustawienie – Ustawienia prawa do prywatności – Włącz/wyłącz okno alertu”.

 

8) Dodatkowe usługi oparte na pozwoleniu Bluetooth:

Możesz włączyć funkcje Bluetooth po włączeniu uprawnień, w tym kontrolować Urządzenia inteligentne, uzyskiwać status, wykrywać i konfigurować Urządzenia inteligentne. W tych funkcjach będziemy komunikować się z urządzeniami inteligentnymi przez Bluetooth. Należy pamiętać, że nawet jeśli wyrazili Państwo zgodę na włączenie zezwolenia Bluetooth, będziemy używać Bluetooth do komunikacji tylko w następujących sytuacjach: wyświetlanie stanu urządzenia na stronie głównej i panelu urządzenia inteligentnego; przeprowadzać sterowanie urządzeniami na stronie głównej i panelu Smart Device; wykrywanie urządzeń inteligentnych na stronie głównej i stronie dodawania urządzeń, sieć dystrybucji urządzeń inteligentnych.

 

Możesz zrezygnować z korzystania z Bluetooth poprzez „Moje – Ustawienia – Ustawienia prywatności – Wyłącz/włącz zezwolenie Bluetooth”.

 

9)Dodatkowe usługi oparte na pozwoleniu HomeKit (iOS):

Możesz włączyć powiązane funkcje po włączeniu uprawnień HomeKit, w tym wykrywanie urządzeń inteligentnych, włączanie konfiguracji sieci urządzeń inteligentnych, kontrolowanie urządzeń inteligentnych i sprawdzanie stanu urządzeń. Wśród tych funkcji będziemy przetwarzać dane za pomocą aplikacji „Home”, która jest dostarczana z systemem iOS za pośrednictwem HomeKit. Należy pamiętać, że nawet jeśli zgodzili się Państwo na zezwolenie HomeKit, będziemy go używać tylko w następujących scenariuszach: w domu strona, aby wykryć urządzenia HomeKit, konfiguracja sieci urządzeń HomeKit; w „Ustawienia – HomeKit” do wykrywania urządzeń HomeKit, konfiguracja sieci urządzeń HomeKit.

 

Możesz zrezygnować z korzystania z uprawnień HomeKit poprzez „Moje – Ustawienia – Ustawienia prywatności – Wyłącz/włącz zezwolenie HomeKit”.

 

10)Dodatkowe usługi oparte na HealthKit (iOS):

Możesz proaktywnie włączać powiązane funkcje po włączeniu uprawnień HealthKit, w tym statystyki dotyczące wagi, wzrostu, biegania i pływania. W tych funkcjach będziemy wymieniać dane z funkcjami związanymi ze zdrowiem, które są dostarczane z systemem iOS za pośrednictwem HealthKit. Należy pamiętać, że nawet jeśli zgodzili się Państwo na zezwolenie HealthKit, będziemy ich używać tylko w następujących sytuacjach: gdy korzystacie Państwo z Urządzenia inteligentnego związanego ze zdrowiem, takiego jak waga do pomiaru tkanki tłuszczowej, bransoletki, zegarek i wyrażacie zgodę na korzystanie z HealthKit, dane zgłoszone przez urządzenie inteligentne zostaną przesłane do HealthKit.

 

Możesz zrezygnować z korzystania z uprawnień HealthKit poprzez „Moje – Ustawienia – Ustawienia prywatności – Wyłącz/włącz uprawnienia HealthKit”.

 

Pamiętaj, że jeśli włączysz jakiekolwiek pozwolenie, upoważniasz nas do gromadzenia i wykorzystywania odpowiednich danych osobowych w celu świadczenia odpowiednich Usług. Gdy wyłączysz jakąkolwiek zgodę, uznamy to za anulowanie autoryzacji i nie będziemy już dalej gromadzić danych osobowych na podstawie odpowiednich uprawnień, a powiązane funkcje mogą zostać zakończone. Jednak Twoja decyzja o wyłączeniu zezwolenia nie wpłynie na wcześniejsze gromadzenie i wykorzystywanie informacji na podstawie Twojego upoważnienia.

 

 1. Informacje, które zbieramy automatycznie
 • Informacje o urządzeniu mobilnym: Gdy wchodzisz w interakcję z naszymi Usługami, aby zapewnić i utrzymać normalne działanie naszych Usług, ulepszać i optymalizować nasze Usługi, a także chronić bezpieczeństwo Twojego konta, automatycznie gromadzimy informacje o urządzeniu mobilnym, takie jak numer modelu urządzenia, adres IP, informacje o połączeniu bezprzewodowym, typ i wersję systemu operacyjnego, numer wersji aplikacji, identyfikator powiadomienia push, pliki dziennika i informacje o sieci komórkowej. W międzyczasie zbierzemy numer wersji Twojego oprogramowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska operacyjnego lub świadczenia usług będziemy zbierać informacje o zainstalowanych aplikacjach mobilnych i innym oprogramowaniu, z którego korzystasz.
 • Dane dotyczące użytkowania: Podczas Twojej interakcji z naszymi witrynami internetowymi i Usługami automatycznie gromadzimy dane dotyczące odwiedzin, kliknięć, pobrań, wysłanych/odebranych wiadomości oraz innego sposobu korzystania z naszych witryn internetowych i Usług.
 • Informacje dziennika: podczas korzystania z Aplikacji, w celu poprawy komfortu użytkowania, może zostać przesłany dziennik systemu i wyjątków, w tym adres IP, ustawienia preferencji językowych, wersja systemu operacyjnego, data lub godzina dostępu, abyśmy mogli ułatwić dokładnie identyfikować problemy i pomagać w ich terminowym rozwiązywaniu.

Należy pamiętać, że nie możemy zidentyfikować konkretnej osoby na podstawie samych informacji o urządzeniu lub danych z dziennika. Jeśli jednak tego rodzaju informacje nieosobowe w połączeniu z innymi informacjami mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania konkretnej osoby, takie informacje będą traktowane jako Dane osobowe. O ile nie uzyskaliśmy Twojej zgody lub o ile przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych nie stanowią inaczej, będziemy gromadzić takie informacje lub usuwać ich wrażliwość.

 

3.Informacje dotyczące inteligentnych urządzeń:

 • Podstawowe informacje o inteligentnych urządzeniach: gdy łączysz swoje inteligentne urządzenia z Usługami, możemy gromadzić podstawowe informacje o twoich inteligentnych urządzeniach, takie jak nazwa urządzenia, identyfikator urządzenia, status online, czas aktywacji, wersja oprogramowania układowego i informacje o aktualizacji.
 • Informacje zbierane podczas procesu łączenia się z urządzeniem inteligentnym: W zależności od typu urządzenia inteligentnego, z którym chcesz się połączyć, podstawowe gromadzone informacje obejmują: informacje o sieci Wi-Fi, adres MAC urządzenia itp.
 • Informacje przekazywane przez Urządzenia inteligentne: W zależności od różnych Urządzeń inteligentnych, które zdecydujesz się połączyć z naszymi Produktami lub Usługami, możemy zbierać różne informacje zgłaszane przez Twoje Urządzenia inteligentne.

Należy pamiętać, że jeśli aktywnie zgadzasz się na wprowadzenie nazwy aplikacji, a aplikacja jest połączona z Apple Health (lub inną platformą związaną z Health), udostępnimy Twoje dane pomiarowe Apple Health (w tym tylko BMI, wzrost, wagę i budowę ciała) dane procentowe tłuszczu). Celem udostępniania danych jest wyłącznie pomiar i analiza wskaźników zdrowotnych dotyczących Ciebie i nigdy nie zostaną one ujawnione innym stronom trzecim. Możesz zamknąć w dowolnym momencie, zarządzając stroną ustawień HealthKit.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Cele, dla których możemy przetwarzać informacje o Tobie, są następujące:

 • Świadczenie naszych usług: Przetwarzamy dane Twojego konta, informacje o urządzeniu mobilnym, dane o użytkowaniu, informacje o lokalizacji oraz informacje związane z urządzeniem inteligentnym, aby zapewnić Ci żądane przez Ciebie Usługi. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie naszej umowy z Tobą zgodnie z umową użytkownika.
 • Ulepszanie naszych usług: Przetwarzamy informacje o urządzeniu mobilnym użytkownika, dane o użytkowaniu, informacje o lokalizacji i informacje związane z urządzeniem inteligentnym, aby zapewnić działanie i bezpieczeństwo Usług, rozwijać i ulepszać Usługi, analizować wydajność naszych operacji oraz zapobiegać i śledzić oszukańcze lub niewłaściwe użycie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie naszej umowy z Tobą zgodnie z naszą umową użytkownika.
 • Komunikacja niemarketingowa: Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przesyłać Ci ważne informacje dotyczące Usług, zmian w naszych warunkach, zasadach i/lub innych informacjach administracyjnych. Jednocześnie będziemy Ci również przesyłać powiadomienia związane z wykupionymi przez Ciebie usługami, takimi jak usługi alertowe. Możesz zaznaczyć „Powiadomienie aplikacji” w Aplikacji („Ja > Centrum wiadomości > Ustawienia > Ustawienia powiadomień”), aby zarządzać tą komunikacją. Jeśli zdecydujesz się nie włączać funkcji Powiadomienia, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w takim celu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie naszej umowy z Tobą zgodnie z naszą umową użytkownika.
 • Analiza danych: Aby przeanalizować korzystanie z dostarczanych przez nas produktów i poprawić komfort użytkowania, przeanalizujemy dane, które nam przekazujesz, a) musimy sprawdzić Twoje problemy, gdy napotkasz jakiekolwiek awarie podczas korzystania z produktu, zgodnie z w takich okolicznościach możesz nie być w stanie zrezygnować, ponieważ jest to wysoce związane z Twoimi funkcjonalnościami i jakością korzystania z naszego produktu i usługi, oraz b) analizować dane o tym, jak łączysz się z produktem lub w określonych scenariuszach, abyś mógł lepiej cieszyć się wygoda zapewniana przez nasze Usługi, w takich okolicznościach, jeśli nie zgadzasz się na analizę danych, możesz wejść w ustawienia prywatności Aplikacji („Moje > Ustawienia > Ustawienia prywatności > Analiza danych”), aby zrezygnować z wyboru . Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja zgoda.
 • Komunikacja marketingowa i personalizacja: Możemy przetwarzać dane Twojego konta, dane o użytkowaniu, informacje o urządzeniu w celu personalizacji projektu produktu i świadczenia usług dostosowanych do Ciebie, takich jak polecanie i wyświetlanie informacji i reklam dotyczących produktów dopasowanych do Ciebie oraz zapraszania Cię do brać udział w ankietach dotyczących korzystania z Usług. Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w celu personalizacji, możesz z tego zrezygnować wchodząc do Aplikacji lub zmieniając swoje preferencje w „Ustawieniach prywatności” („Ja> Ustawienia > Ustawienia prywatności > Personalizacja”) w Aplikacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda.
 • Zgodność z prawem. Ujawniamy informacje, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli w dobrej wierze uważamy, że takie wykorzystanie jest konieczne do:
 1. przestrzegać prawnego obowiązku, procesu lub żądania;
 2. egzekwować naszą Umowę użytkownika i inne umowy, zasady i standardy, w tym badanie wszelkich potencjalnych naruszeń;
 3. chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo nas, naszych użytkowników, osób trzecich lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub dozwoloną przez prawo; Lub
 4. wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem, oszustwami lub kwestiami technicznymi.

Jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana celów przetwarzania Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o takiej zmianie e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem na naszej stronie internetowej o takich zmianach celów i wyborach, które możesz mieć w odniesieniu do swoich Danych osobowych.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

w PT. Rabit Teknologi Pintar udostępniamy dane osobowe tylko w sposób, o którym poinformujemy. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 • Naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy wykonują dla nas określone funkcje związane z działalnością gospodarczą, takie jak hosting witryn internetowych, analiza danych, przetwarzanie kart płatniczych i kredytowych, udostępnianie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi dostarczania poczty elektronicznej i inne podobne usług, aby umożliwić im świadczenie usług na naszą rzecz.
 • Naszym klientom i innym partnerom biznesowym, którzy dostarczają Ci, bezpośrednio lub pośrednio, Twoje urządzenia inteligentne i/lub sieci i systemy, za pośrednictwem których uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych i Usług oraz z nich korzystasz.
 • Spółkom zależnym lub stowarzyszonym w ramach naszej rodziny korporacyjnej w celu regularnej działalności biznesowej w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą Polityką oraz innymi odpowiednimi środkami zachowania poufności i bezpieczeństwa.
 • Podmiotowi stowarzyszonemu lub innej stronie trzeciej w przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego rozporządzenia całością lub częścią naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym między innymi w związku z bankructwem lub podobnym obrady). W takim przypadku zostaniesz powiadomiony e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach własności i możliwościach wyboru dotyczących Twoich danych osobowych.
 • Ponieważ uważamy w dobrej wierze, że dostęp do informacji, ich wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie jest zasadnie konieczne lub właściwe, aby:
 1. Przestrzegać obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego lub zgodnych z prawem żądań władz;
 2. Egzekwować naszą Umowę użytkownika i inne umowy, zasady i standardy, w tym badanie wszelkich potencjalnych naruszeń;
 3. Pchronić nasze systemy operacyjne i biznesowe;
 4. chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo nasze, naszych użytkowników, osób trzecich lub społeczeństwa zgodnie z wymaganiami lub dozwolonymi przez prawo; Lub
 5. Performować zarządzanie ryzykiem, badania przesiewowe i kontrole pod kątem działań niezgodnych z prawem, oszukańczych, oszukańczych lub złośliwych.

Z wyjątkiem stron trzecich wymienionych powyżej, ujawniamy Twoje Dane Osobowe innym stronom trzecim tylko za Twoją zgodą.

 

Międzynarodowy transfer zebranych informacji

 1. Rabit Teknologi Pintar będzie przestrzegać obowiązujących wymogów dotyczących lokalizacji danych w odpowiednich jurysdykcjach w odniesieniu do przechowywania danych. Aby ułatwić naszą działalność, możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Twoje Dane Osobowe w jurysdykcjach innych niż Twoje miejsce zamieszkania. Przepisy prawa w tych krajach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika. Gdy to zrobimy, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony informacji, stosując jedno lub więcej z następujących podejść:
 • Umowa na podstawie zatwierdzonych standardowych klauzul umownych UE zgodnie z RODO art. 46. ​​Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności.

 

Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

Szanujemy Twoje prawa i kontrolę nad Twoimi Danymi Osobowymi. Możesz skorzystać z dowolnego z następujących praw:

 

za pośrednictwem adresu e-mail biura ds. prywatności; halo@rabit.co.id lub za pośrednictwem ścieżki Feedback osadzonej w aplikacji: Me&rt;Personal Center&rt;Konto i bezpieczeństwo&rt.

 

Nie musisz uiszczać opłaty, a my postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Jeśli zdecydujesz się wysłać do nas wiadomość e-mail, w swojej prośbie wyjaśnij, jakie informacje chciałbyś zmienić, czy chcesz usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy danych lub w inny sposób daj nam znać, jakie ograniczenia chcesz nałożyć na nasze wykorzystania Twoich Danych Osobowych. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed podjęciem dalszych działań w związku z Twoją prośbą, ze względów bezpieczeństwa.

 

Możesz:

 • Poproś o dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat: „Moje-Ustawienia-Prywatności-Eksport danych osobowych”;
 • Żądaj, abyśmy poprawili niedokładne lub niekompletne dane osobowe na Twój temat: 1) Zmodyfikuj swój numer konta (adres e-mail lub numer telefonu): „Moje-Ustawienia-Konto i zabezpieczenia-Zmień swoje konto”; 2) Zmień pseudonim i/lub strefę czasową: „Moje dane osobowe”;
 • Poproś o usunięcie Twoich danych osobowych: „Moje-ustawienia-konta i zabezpieczenia-usuń konto”, po potwierdzeniu usunięcia konta Twoje dane osobowe zostaną odpowiednio usunięte.
 • Żądanie ograniczenia, tymczasowego lub stałego, przetwarzania przez nas niektórych lub wszystkich Danych Osobowych na Twój temat: Prześlij swoją prośbę za pośrednictwem „My-FAQ & Feedback” lub wyślij prośbę e-mailem na adres halo@rabit.co.id
 • Poproś o przekazanie danych osobowych Tobie lub stronie trzeciej, jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy i gdzie nasze przetwarzanie jest zautomatyzowane: Prześlij swoją prośbę za pośrednictwem „My-FAQ & Feedback” lub wyślij żądanie e-mail na adres halo@rabit.co.id
 • Zrezygnować lub sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Danych Osobowych o Tobie, gdy nasze wykorzystanie opiera się na Twojej zgodzie lub naszych uzasadnionych interesach.

Wycofanie zgody Potwierdź następujące szczegóły: Będziemy korzystać z Twojego prawa do wycofania zgody w następujący sposób:

1) W przypadku uprawnień do prywatności uzyskanych poprzez ustawienia systemowe urządzenia, Twoja zgoda może zostać wycofana poprzez zmianę uprawnień urządzenia, w tym: lokalizacji, aparatu fotograficznego, albumu fotograficznego (biblioteki zdjęć / biblioteki wideo), mikrofonu, ustawień Bluetooth, ustawień powiadomień i innych powiązanych funkcji;

2) Możesz zrezygnować z komunikacji niemarketingowej poprzez „Ja > Centrum wiadomości > Ustawienia powiadomień”, aby zarządzać swoim wyborem;

3)Możesz zrezygnować z funkcji analizy danych poprzez „Ja > Ustawienia > Ustawienia prywatności”;

4)Możesz zrezygnować z funkcji Personalizacja poprzez „Ja > Ustawienia > Ustawienia prywatności > Personalizacja”;

5) Usuń powiązanie urządzenia inteligentnego za pośrednictwem aplikacji, a informacje dotyczące urządzenia inteligentnego nie będą gromadzone;

6) Korzystając z produktu w trybie „Wypróbuj teraz” i nie włączając określonych ustawień lokalizacji dla konkretnej inteligentnej sceny, nie będziemy gromadzić żadnych Danych Osobowych o Tobie;

7) Jeśli wcześniej zgodziłeś się powiązać konto aplikacji z usługą strony trzeciej, taką jak platforma zdrowotna, usuń powiązanie z platformą strony trzeciej.

Kiedy wycofasz swoją zgodę lub autoryzację, możemy nie być w stanie dalej dostarczać Ci odpowiednich produktów lub usług. Wycofanie zgody lub upoważnienia nie wpłynie jednak na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

O usunięciu konta: Funkcję usuwania można znaleźć w „Ja > Ustawienia > Konto i zabezpieczenia > Usuń konto” (Dezaktywuj konto)

 

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy uzasadnione pod względem handlowym zabezpieczenia fizyczne, administracyjne i techniczne w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. PT. Rabit Teknologi Pintar zapewnia różne strategie bezpieczeństwa, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika i urządzenia. Jeśli chodzi o dostęp do urządzenia, Autorskie algorytmy PT. Rabit Teknologi Pintar zapewniają izolację danych, uwierzytelnianie dostępu, wnioskowanie o autoryzację. W zakresie transmisji danych obsługiwana jest komunikacja z wykorzystaniem algorytmów bezpieczeństwa i protokołów szyfrowania transmisji oraz szyfrowanie transmisji informacji na poziomie komercyjnym w oparciu o klucze dynamiczne. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych, stosowane jest ścisłe filtrowanie i walidacja danych oraz pełny audyt danych. Jeśli chodzi o przechowywanie danych, wszystkie poufne informacje użytkowników będą bezpiecznie szyfrowane do przechowywania. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli uważasz, że bezpieczeństwo konta, które możesz u nas mieć, zostało naruszone), możesz natychmiast powiadomić nas o problemie, wysyłając wiadomość e-mail na adres halo@ rabit.co.id

 

Przechowywanie danych

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe przez minimalny okres niezbędny do celów określonych w niniejszej Polityce, chyba że istnieje szczególny prawny wymóg przechowywania danych przez dłuższy okres przechowywania. Określamy odpowiedni okres przechowywania na podstawie ilości, charakteru i wrażliwości Twoich Danych Osobowych, a po zakończeniu okresu przechowywania zniszczymy Twoje Dane Osobowe.

 • Tak długo, jak wymagasz od nas dostarczania produktów i usług, o które prosisz, zgodnie z umową użytkownika.
 • Dane Osobowe nie będą już przechowywane, gdy poprosisz o usunięcie swoich Danych Osobowych, odpowiednio wykonamy to zadanie.

Jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić z przyczyn technicznych, zapewnimy wdrożenie odpowiednich środków, aby zapobiec dalszemu takiemu wykorzystywaniu Twoich danych osobowych.

 

Prywatność dzieci

Ochrona prywatności małych dzieci jest dla nas szczególnie ważna. Usługi nie są skierowane do osób poniżej trzynastego (13) roku życia (lub innego wieku przewidzianego przez obowiązujące prawo w kraju/regionie zamieszkania użytkownika) i prosimy, aby osoby te nie przekazywały nam żadnych danych osobowych. Nie zbieramy świadomie Danych Osobowych żadnego dziecka, chyba że najpierw uzyskamy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego tego dziecka. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od jakiegokolwiek dziecka bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego tego dziecka, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji.

 

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach informacyjnych. Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian, poinformujemy Cię o tym e-mailem (wysłanym na adres e-mail podany w Twoim koncie) lub za pomocą powiadomienia w aplikacjach mobilnych przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk lub niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami w następujący sposób:

PT. Rabit Teknologi Pintar

Adres pocztowy:

PT. Rabit Teknologi Pintar

Citra Garden City VI Blok. H06A No.2, RT.6/RW.15,

Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11820

E-mail: halo@rabit.co.id